O nás

Pre deti rodiny, dospelých a rodinyMiami, FL

CFT Nové Zámky
občianske združenie

Aké sú naše ciele?

Naším zámerom je zapojiť čo najviac ľudí do cvičenia. Viesť ich k aktívnemu a zdravému životnému štýlu.

Našim cieľom je organizovanie športových podujatí a vzdelávanie ľudí v cvičebných metódach, podporovať ich zdravý životný štýl ako aj rozvíjať ich pohybové schopnosti a viesť ich k lepšiemu fyzickému i psychickému zdraviu.

Zapájať sa do projektov, podporovať a organizovať športové podujatia, ktoré súvisia s cieľom a činnosťou nášho občianskeho združenia.

Každoročne podporované primátorom mesta PhDr. Mgr.art Otakarom Kleinom, ArtD a mestom Nové Zámky .

Ako využívame finačné zdroje?

Získané príspevky použijeme na aktivity pre deti, dospelých a celé rodiny:

 • športové dni v prírode a turistika,
 • športové rodinné programy a hry,
 • športové semináre,
 • semináre o rehabilitácii,
 • semináre o výžive pre športovcov a ľudí so zvýšenou pohybovou aktivitou,
 • športovo-edukačné podujatia
 • sústredenia a tréningové tábory
 • medzinárodné športové súťaže
 • nákup zariadenia a pomôcok k skvalitňovaniu tréningov

Podporte nás
2% z dane

Postup pri poukázaní podielu zaplatenej dane (tzv. 2% dane)

K správnemu identifikovaniu našej organizácie potrebujete poznať nasledovné údaje:

 • Názov prijímateľa: CFT Nové Zámky, občianske združenie
 • Právna forma: občianske združenie
 • Sídlo: Nábrežná 99, 940 02 Nové Zámky
 • IČO: 42 334 900
 • DIČ: 2120012697

Bankový účet: 2924896926/1100 (Tatra Banka)
IBAN: SK25 1100 0000 0029 2489 6926

Ak ste ZAMESZNANEC
a žiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, v časti VII. žiadosti uveďte, že žiadate o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona (treba tam len dať obyčajné X). Takéto potvrdenie je prílohou vyhlásenia, ktoré potom odovzdáte na daňovom úrade do 30. apríla (alebo ho prineste k nám a my ho odovzdáme).

Vzor vyhlásenie s vyplnenými údajmi našej organizácie nájdete kliknutím na túto linku: Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane za rok 2020, alebo prineste potvrdenie od zamestnávateľa k nám a my za Vás všetko vyplníme.

Ak ste:
 • ZAMESTNANC, KTORÝ SI SÁM PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE,
 • FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ,
 • PRÁVNICKÁ OSOBA,
svoj zámer vyjadríte priamo v daňovom priznaní, ktoré podávate na daňovom úrade.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú a podporia naše občianske združenie.

2022

Vianočný večierok 10.12.2022
2022

2022

Open Air Gym Fitness Festival a Summer Challenge Throwdown 20.8.2022

2022

2022

Víkendový vzpieračský seminár 14-15.5.2022
2022

2022

Stravovaci seminár 7.5.2022
2022

2022

Charitatívna SPIN akcia 2.4.2022
2022

2022

CFR Open Competition 26.3.202
2022

2021

Turistika v Gaderskej Doline a výstup na Tlstú

2021

2021

8. Ročník Open Air Gym Fitness Festival®
2021

2021

2. Ročník Charitatívna Spin Akcia
2021

2020

7. Ročník Open Air Gym Fitness Festival®
2020

2020

1. Ročník Charitatívna Spin Akcia
2020

2019

6. Ročník Open Air Gym Fitness Festival®
2019

2018

5. Ročník Open Air Gym Fitness Festival® – Prvý krát pod značkou ako jediný športový Fitness Festival na Slovensku
2018

2018

Mikulášsky tréning pre deti v Redoubte

2018

2018

Vianočný večierok
2018

2017

4. Ročník Open Air Gym športovo-edukačné podujatie
2017

2017

Športový víkend a turistika Vysoké Tatry
2017

2017

Mikulášsky párty tréning pre deti v Redoubte
2017

2017

Vianočný večierok
2017

2016

Športový víkend a turistika Biele Vody
2016

2016

Mikulášsky párty tréning pre deti v Redoubte
2016

2016

Vianočný večierok
2016

2015

2.Ročník Open Air Gym športovo-edukačné podujatie
2015

2015

Športový víkend a turistika Jánošíkové diery
2015

2015

Mikulášsky párty tréning pre deti v Redoubte
2015

2015

Vianočný večierok
2015

2014

1.Ročník Open Air Gym športovo-edukačné podujatie
2014

2014

Športový víkend a turistika Výstup na Rysy
2014

2014

Vianočný večierok
2014

2013

0.Ročník Open Air Gym športovo-edukačné podujatie – prvá akcia
2013

2013

Športový víkend a turistika Výstup na Kriváň
2013

2013

Založenie OZ CFT Nové Zámky a prvé športové tréningy a akcie

2013
Scroll to Top