2 % z dane

Pre deti rodiny, dospelých a rodinyMiami, FL

CFT Nové Zámky
občianske združenie

Aké sú naše ciele?
Naším zámerom je zapojiť čo najviac ľudí do cvičenia. Viesť ich k aktívnemu a zdravému životnému štýlu. Našim cieľom je organizovanie športových podujatí a vzdelávanie ľudí v cvičebných metódach, podporovať ich zdravý životný štýl ako aj rozvíjať ich pohybové schopnosti.
Zapájať sa do projektov, podporovať a organizovať športové podujatia, ktoré súvisia s cieľom a činnosťou nášho občianskeho združenia.
Ako využívame finačné zdroje?
Príspevky použijeme na aktivity pre deti, dospelých a rodiny:
 • turistika,
 • rodinné hry,
 • semináre o zdravej výžive,
 • semináre o rehabilitácii,
 • semináre o výžive pre športovcov a ľudí so zvýšenou pohybovou aktivitou,
 • súťaže
 • sústredenia a tábory

Podporte nás
2% z dane

Postup pri poukázaní podielu zaplatenej dane (tzv. 2% dane)

K správnemu identifikovaniu našej organizácie potrebujete poznať nasledovné údaje:

 • Názov prijímateľa: CFT Nové Zámky, občianske združenie
 • Právna forma: občianske združenie
 • Sídlo: Nábrežná 4720/20, 940 02 Nové Zámky
 • IČO: 42 334 900
 • DIČ: 2120012697

Bankový účet: 2924896926/1100 (Tatra Banka)
IBAN: SK25 1100 0000 0029 2489 6926

Ak ste ZAMESTNANEC
a žiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, v časti VII. žiadosti uveďte, že žiadate o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona (treba tam len dať obyčajné X). Takéto potvrdenie je prílohou vyhlásenia, ktoré potom odovzdáte na daňovom úrade do 30. apríla (alebo ho prineste k nám a my ho odovzdáme).

Vzor ´VYHLÁSENIE´ s vyplnenými údajmi nášho občianskeho združenia si stiahnete kliknutím na vyššie uvedené políčko -Formulár o poukázaní podielu z dane-, alebo prineste potvrdenie od zamestnávateľa k nám a my za Vás všetko vyplníme.

Ak ste:

 • ZAMESTNANEC, KTORÝ SI SÁM PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE,
 • FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ,
 • PRÁVNICKÁ OSOBA,

svoj zámer vyjadríte priamo v daňovom priznaní, ktoré podávate na daňovom úrade.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú a podporia naše občianske združenie.

Scroll to Top