Občianske Združenie

Naším zámerom je zapojiť čo najviac ľudí do cvičenia. Viesť ich k aktívnemu a zdravému životnému štýlu.

Našim cieľom je organizovanie športových podujatí a vzdelávanie ľudí v cvičebných metódach, podporovať ich zdravý životný štýl ako aj rozvíjať ich pohybové schopnosti. Zapájať sa do projektov, podporovať a organizovať športové podujatia, ktoré súvisia s cieľom a činnosťou nášho občianskeho združenia.

Získané príspevky použijeme na aktivity pre deti, dospelých a rodiny:

  • turistika,
  • rodinné hry,
  • semináre o zdravej výžive,
  • semináre o rehabilitácii,
  • semináre o výžive pre športovcov a ľudí so zvýšenou pohybovou aktivitou,
  • súťaže
  • sústredenia a tábory

Postup pri poukázaní podielu zaplatenej dane (tzv. 2% dane)

K správnemu identifikovaniu našej organizácie potrebujete poznať nasledovné údaje:
Názov prijímateľa: CFT Nové Zámky, občianske združenie
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Nábrežná 99, 940 02 Nové Zámky
IČO: 42 334 900  DIČ: 2120012697 

Ak ste ZAMESZNANEC

a žiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, v časti VII. žiadosti uveďte, že žiadate o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona (treba tam len dať obyčajné X). Takéto potvrdenie je prílohou vyhlásenia, ktoré potom odovzdáte na daňovom úrade do 30. apríla (alebo ho prineste k nám a my ho odovzdáme).

Vzor vyhlásenie s vyplnenými údajmi našej organizácie nájdete kliknutím na túto linku: Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane za rok 2019, alebo prineste potvrdenie od zamestnávateľa k nám a my za Vás všetko vyplníme.

Ak ste:

  • ZAMESTNANC, KTORÝ SI SÁM PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE,
  • FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ,
  • PRÁVNICKÁ OSOBA,

svoj zámer vyjadríte priamo v daňovom priznaní, ktoré podávate na daňovom úrade.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú a podporia naše občianske združenie.